Connect with us

Jak usunąć aplikacje z androida?

Porady techniczne

Jak usunąć aplikacje z androida?

Jak usunąć aplikacje z androida?

Android to system operacyjny, który jest dostępny na wielu urządzeniach mobilnych. System ten oferuje użytkownikom szeroki wybór aplikacji, które można pobrać i zainstalować. Jednak czasami może się okazać, że niektóre aplikacje nie są już potrzebne lub chcesz po prostu usunąć je ze swojego urządzenia. W tym artykule omówimy, jak usunąć aplikacje z androida.

Korzystanie z Ustawień systemowych

Pierwszym sposobem na usunięcie aplikacji z androida jest skorzystanie z Ustawień systemowych. Aby to zrobić, przejdź do Ustawień systemowych na swoim urządzeniu i wybierz opcję „Aplikacje”. Z listy wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij przycisku „Usuń”. Po potwierdzeniu procesu usuwania aplikacja zostanie całkowicie usunięta z twojego urządzenia.

Jeśli masz wersję Androida starszego niż 4.0, możesz również skorzystać z Ustawień systemowych do usunięcia aplikacji. Przejdź do Ustawień systemowych i wybierz opcję „Aplikacje”. Następnie dotknij przycisku „Zarządzanie aplikacjami” i wybierz aplikację, którą chcesz usunąć. Dotknij przycisku „Usuń” i potwierdź proces usuwania.

Korzystanie z menedżera plików

Innym sposobem na usunięcie aplikacji z androida jest skorzystanie z menedżera plików. Aby to zrobić, musisz mieć dostęp do menedżera plików na swoim urządzeniu. Następnie przejdź do folderu „Aplikacje” i wyszukaj aplikację, którą chcesz usunąć. Dotknij ikony tej aplikacji i dotknij przycisku „Usuń” lub „Odinstaluj”.

Jeśli masz starsze urządzenie Android, możesz również skorzystać ze specjalnego narzędzia do usuwania aplikacji. Możesz je pobrać ze Sklepu Play lub innego sklepu internetowego i używać go do usuwania nieużywanych lub niewymaganych już aplikacji.

Korzystanie ze Sklepu Play

Ostatnim sposobem na usunięcie aplikacji z androida jest skorzystanie ze Sklepu Play. Aby to zrobić, otwórz Sklep Play na swoim urządzeniu i przejdź do sekcji „Moje Aplikacje”. Z listy wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, dotknij ikony tej aplikacji i dotknij przycisku „Usuń” lub „Odinstaluj”.

Jeśli masz starsze urzadzenia Android, moześ równię̨ skorzystać ze Sklepu Play do odinstalowania nieų̨ytkowanych lub niewymaganych jų̨ apliakcji.

Podsumowanie

Usuniêcie nieu¿ytkowanych lub niewymaganych ju¿ apliakcji jest ³atwe dziêki systemowi Android. Istnieje kilka sposobów na usuniêcie takich programów – mo¿na skorzystaæ z Ustawien Systemowych lub Mened¿era Pliki albo ze Sklepu Play. Ka¿dy sposób ma swoje plusy i minusy – np., je¿eli masz starsze urza³dzenia Android, lepiej bêdzie skorzystaæ ze Sklepu Play albo specjalnego narzedzi do odinstalowania takich programów.

Usuniêcie programów jest wa¿nym elementem utrzymania czysto¶ci na naszych telefonach oraz tabletach – pozbêdziemy siê tym samym nieu¿ytkowanych programów oraz ograniczymy ilo¶æ danych pobieranych bezzbednie co pozytywne wplynie na szybko¶æ naszych urza³dzeñ mobilnych oraz oszacujemy ilo¶æ mocy obliczeniowej dostêpn± dla naszej aktywno¶ci online.

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Porady techniczne

Advertisement

Trending

Advertisement
To Top