Connect with us

Jak przenieść aplikacje na kartę sd?

Porady techniczne

Jak przenieść aplikacje na kartę sd?

Jak przenieść aplikacje na kartę SD?

Karty SD są wygodnym i łatwym sposobem na przechowywanie danych. Przeniesienie aplikacji na kartę SD może być bardzo przydatne, jeśli chcesz zwiększyć ilość miejsca na swoim urządzeniu. W tym artykule omówimy, jak przenieść aplikacje na kartę SD.

Krok 1: Sprawdź, czy Twój telefon obsługuje karty SD

Przed przeniesieniem aplikacji na kartę SD musisz upewnić się, że Twój telefon obsługuje takie rozwiązanie. Większość nowszych modeli telefonów ma sloty na karty microSD, ale niektóre starsze modele mogą ich nie posiadać. Jeśli Twój telefon nie ma slotu na kartę microSD, niestety nie będzie możliwe przeniesienie aplikacji.

Jeśli Twój telefon posiada slot na kartę microSD, możesz bezpiecznie przejść do kolejnego etapu.

Jeśli Twoja wersja systemu Android jest starsza niż 4.4 (KitKat), możesz potrzebować dodatkowej aplikacji do przenoszenia aplikacji na kartę SD. Możesz znaleźć wiele takich aplikacji w sklepie Google Play.

Krok 2: Wybierz aplikacje do przeniesienia

Gdy już masz pewność, że Twój telefon obsługuje karty SD, możesz wybrać aplikacje do przeniesienia. Aby to zrobić, otwórz Ustawienia i wybierz opcję „Aplikacje” lub „Menadżer Aplikacji”. Z listy dostępnych aplikacji wybierz te, które chcesz przenieść.

Następnie dotknij ikony „Ustawienia” lub „Opcje” obok każdej z wybranych aplikacji i wybierz opcję „Przenieś do pamięci masowej” lub „Przenieś na kartę SD”.

Po wykonaniu tego procesu powinieneś zobaczyć informację o postępie procesu przenoszenia. Gdy proces się zakończy, powinieneś zobaczyć informację o sukcesie.

Krok 3: Sprawdzanie poprawności transferu

Po zakończeniu procesu transferu powinieneś sprawdzić poprawność transferu. Aby to zrobić, otwórz Ustawienia i wybierz opcję „Pamięć Masowa” lub „Karta SD”. Powinieneś widzieć listę plików i folderów znajdujacych się na Twojej karcie SD.

Jeśli widzisz tam foldery odnoszace się do Twoich aplikacji, oznacza to że transfer się powiódł. Jeśli nadal widzisz stare foldery odnoszone do Twoich aplikacji, oznacza to że transfer się nie powiódł.

Jeśli transfer się nie powiódł, spróbuj ponownego go wykonać lub skontaktuj się ze swoim dostawcami usług internetowych lub producentem urzadzenia.

Podsumowanie

Przesuniêcie aplikacji na kartê SD jest ¿atwym sposobem na uwolnienie miejsca na urz¹dzeniu mobilnym. Najwa¿niejsze jest upewnienie siê czy Twój telefon obs³uguje tak¹ funkcjê oraz czy masz odpowiedni¹ wersjê systemu Android. Nastêpn¹ rzecza jest wybranie odpowiednich aplikacji do przesuniêcia oraz sam proces transferu. Na koñcu wa¿ne jest sprawdzanie poprawno¶ci transferu aby upewniæ siê czy proces siê powiód³.

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in Porady techniczne

Advertisement

Trending

Advertisement
To Top